Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΤΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟN ΚΕΡΝΟ ΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ

  • Published: March 2012
  • Format: Perfect Bound Softcover(Color)
  • Pages: 42
  • Size: 8.5x8.5
  • ISBN: 9781467889551
  • Overview
  • Free Preview
  • About The Author
  • Customer Review
  • Editorial Review

Ενίοτε υπάρχουν μέρη τα οποία βρίσκουμε ιδιαίτερα ελκυστικά και μέρη στα οποία θέλουμε να μείνουμε γιατί μας ελκύει σε αυτά κάτι που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε.

Όλα όσα πρόκειται να σας περιγράψω σε αυτό το βιβλίο αναφέρονται σε μια τέτοια εμπειρία.

Ο Δίσκος της Φαιστού περιβάλλεται από ένα μυστήριο. Ανήκει στην ομάδα των αντικειμένων που δεν μπορούν να ερμηνευθούν με την κλασσική ιστορικοαρχαιολογική μέθοδο. Αντιθέτως, ο Κέρνος των Μαλίων δε θεωρείται μυστήριο. Απλά αξιολογείται ως ένα κυκλικό πέτρινο αντικείμενο, το οποίο, από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε, ταξινομήθηκε απλά ως επιφάνεια για ιερές προσφορές.

Για τους παραδοσιακούς μελετητές, είναι προφανής η σύνδεση μεταξύ του Δίσκου της Φαιστού και του Κέρνου των Μαλίων ως δύο τεχνουργήματα, που απλά ανήκουν στην αρχαιολογική κληρονομιά της Κρήτης και τίποτα περισσότερο.

Όμως αν συνδέσουμε αυτά τα δύο αντικείμενα στην φαντασία μας, και όντως βάλουμε το ένα πάνω στο άλλο, ίσως στον ίδιο χώρο και σε μία συγκεκριμένη ημέρα του χρόνου, όχι μόνο θα βρίσκαμε τη λύση σε ένα αίνιγμα, αλλά και το μαγικό κλειδί για να κατανοήσουμε μια αρχαία, μυστηριώδη τελετή, η οποία τα συνδέει και τα συμπεριλαμβάνει.